Ajankohtaista

HUOMAUTUS KO:LLE asiakirjain lähettämisessä

, 15.1.2019

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kiinnitti päätöksessään 18.10.2018 Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden huomiota asiakirjain lähettämisessä noudatettavaan tarkkuuteen.  KO oli toimittanut jutun tuomion virheellisesti päämiehelle asiamiehen sijaan, joka aiheutti informaatiokatkon ja haittaa jutun hoitamiselle tyytymättömyyden ilmoitus- ja muutoksenhakuvaiheessa.  Kirjasi Kari 15.01.2019

Kategoriassa Oikeustapauksia |

HUOMAUTUS ILMAJOEN KUNNAN LASTENSUOJELULLE

, 15.1.2019

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kiinnitti ratkaisussaan  16.05.2018 Ilmajoen kunnan lastensuojelun huomiota sosiaalihuoltolain 57 § 2 momentin nojalla siihen, että tilanteessa, jossa yhteisymmärrykseen lapsen ja asianosaisen tai muun yhteydenpitoon oikeutetun kanssa ei päästä asiakasssuunnitelmassa tai muuten sopien tulee yhteydenpidon rajoittamisesta tehdä lastensuojelulain 62 § mukainen päätös (lastensuojelu, käsittelijät Tytti Luoto/Hanna Rintamäki oli mielivaltaisesti rajoittanut yhteydenpitoa huostaanoton […]

Tags:
Kategoriassa Oikeustapauksia |

Espoon lastensuojelu rajoitti perusteettomasti yhteydenpitoa lapseen

, 29.1.2018

Helsingin hallinto-oikeus antoi huhtikuussa 2017 päätökset, joilla se kumosi Espoon kaupungin lasten erityispalvelujen päällikön ja johtavan sosiaalityöntekijän päätökset lapsen vanhempien yhteydenpidon rajoituksista huostassaolevaan lapseen.  Lastensuojelu oli tehnyt molemmat päätökset perusteettomasti.  Toisen päätöksen perusteluissa HAO muun ohella korosti sitä, että lapsen hyvinvoinnin tukemiseksi ensisijaista on vanhemman ja lapsen välisen suhteen vahvistaminen.  Kirjoittajan lisäys:  – Lastensuojelun toiminnalle […]

Kategoriassa Oikeustapauksia |

AVUSTAJALLE MAKSETTAVA LÄHIMATKAKULUT

, 6.2.2016

Helsingin hovioikeuden päätös 19.12.2014 nro 2434:   Espoon KO (yhden tuomarin istunto KäT Outi Holmström)  hylkäsi 30.05.16 vaatimukseni matkojeni korvaamisesta Hotelli Korpilammelta käräjäoikeuteen (yli 20 km), koska oikeusapulain mukaan ei ilman erityisperusteita korvata kaukaa olevan avustajan matkoja.  Laskutin kuitenkin vain lähialueen matkakulut vastaavasti kuin yli 20 km:n matkan voi laskuttaa toimistolta käräjäoikeuteen paikallinen juristi.  Hovioikeus muutti […]

Kategoriassa Oikeustapauksia, Yritys |

KELAn menettelyvirhe – Sos turvan mh ltk poisti päätöksen

, 6.11.2015

—KELA joutui maksamaan valittajan oikeudenkäyntikulut. Hain päämieheni puolesta muutosta KELAn takaisinperintäpäätökseen asumistukiasiassa, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalta.  KELA oli ennen takaisinperintäpäätöstä tehnyt tuen lakkautuspäätöksen.  Emme antaneet suostumusta päätöksen oikaisuun asiakkaan vahingoksi.  KELA jätti valittamatta siitä ja teki sittemmin takaisinperintäpäätöksen.  Koska KELA jätti huomiotta em oikaisun vastustamisen ja siitä valittamatta, lautakunta poisti myös KELAn Helsingin toimiston/Tarja Immosen tekemän takaisinperintäpäätöksen […]

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Heinolan kaupunki ja koulukuljetus/sen kulut

, 17.12.2014

Lain soveltaminen: Kouvolan hallinto-oikeus 20.06.2007 kumosi Heinolan sosiaalilautakunnan päätöksen, jolla lautakunta oli hylännyt oikaisuvaatimuksen esikoululaisen koulukuljetuksista.  HAO katsoi, ettei ltk:lla ollut toimivaltaa käsitellä asiaa oikaisuvaatimuksen nojalla vaan asia kuului käsitellä valituksena osastopäällikön päätöksenä, perusopetuslain 42 § 1 momentin osalta.  Itse pääasian osalta HAO piti esikoululaista kykenevänä kulkemaan alle 5 km:n matkan kuten peruskoululaistakin.  Nyttemmin käytäntö […]

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Salon lastenvalvonta ja asiakirjain luovutusvaikeudet

, 17.12.2014

Salon lastenvalvonnan Tuula Ikonen kollegoineen syksyllä 2014 erään asiakkaani asiassa kieltäytyi luovuttamasta asiakkaani lasten asiakaskertomuksia.  Vasta, kun kantelin asiasta, hän joutui ne luovuttamaan.   Kari  17.12.2014

Kategoriassa Oikeustapauksia |

LYHYITÄ POIMINTOJA VUOSIEN VARRELTA

, 30.1.2014

Muistio avattu 30.01.2014.  Lyhyitä sekalaisia poimintoja eri asiakkaiden jutuista muistinvaraisesti ja dokumentein: -Yritysasiakkaani asiakkaalta saatuihin suorituksiin sisältynyt arvonlisäveron osuus katsottiin ulosottokelpoiseksi;  siis alv:n ”korvamerkityllä” asemalla ei ollut merkitystä.  KO/HO.  KKO ei valituslupaa. -Seinäjoen sosiaalivirasto ei huomioinut asiakkaani toimeentulotukipäätöksessä ulosottoon maksettavaa joka kuukausittaista suoritusta.  Vaasan HAO velvoitti kaupungin maksamaan toimeentulotuen täydennyksen jälkikäteen. – –

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Sovittelutoimisto aiheutti turhan oikeudenkäynnin

, 29.3.2013

Pirkanmaan sovittelutoimiston vastuuhenkilö Taru Herranen teki tammikuussa 2013 päätöksen SYYTTÄJÄNVIRASTON TEKEMÄSTÄ SOVITTELUALOITTEESTA, ettei sovittelua käynnistetä keväällä 2011 tapahtuneessa perheriitaan liittyneessä vähäisessä rikosepäilyssä.  Asiaa käsitteli sovittelutoimistossa myös Anna Helimo. Asianomistajana jutussa oli naishenkilö ja epäiltynä mies.  Perusteluna oli käytetty epämääräistä ilmaisua, ”ettei sovittelu ole tarkoituksenmukainen”.  Epäilty oli suostunut sovitteluun ja asianomistajalla ei ollut vaatimuksia, ei edes […]

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Jorma Kalske VKSV:sta vanhennutti kantelun

, 30.12.2012

Lappeenrannan sosiaalityöntekijät olivat kuunnelleet salaa asiakkaani puhelua lapsensa äidin kanssa siten, että ko äiti toimitti heille nauhoittamansa puhelun. Teimme asiasta rikosilmoituksen. Poliisi ei vienyt asiaa syyttäjälle.  Vaadimme syytettä paikalliselta syyttäjältä. Hän ei syyttänyt. Kävi mm ilmi, että hänen vaimonsa työskenteli sosiaalitoimen piirissä. Kantelimme asiasta valtakunnansyyttäjän virastoon.  Asiaa käsittelivät ylitarkastaja Johanna Hervonen ja apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske. […]

Kategoriassa Oikeustapauksia |