Ajankohtaista

HUOMIO!

, 21.4.2021

Olen avannut uuden sivuvastaanoton Venekosken Koululle, Hankasalmelle. (Tarkempi osoite on Venekoskentie 469, 41530 Hankasalmi). Ilmoitan facebookissa ja kotisivuillani vastaanottoaikoja. Ajat vaihtelevat, joten ajanvaraus on välttämätön. Myös Päijät-Hämeessä (Koulutie 6, Hollola) toimii sivuvastaanotto tarpeen mukaan. Ajanvaraus on välttämätön.

Kategoriassa Yritys |

Filippiinien puh nro vaihtuu

, 25.1.2019

+639392607798          Siinä uusi nro ja on nyt käytössä ensimmäistä kertaa helmikuun 2019 loppuun asti.

Kategoriassa Yritys |

HUOMAUTUS KO:LLE asiakirjain lähettämisessä

, 15.1.2019

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kiinnitti päätöksessään 18.10.2018 Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden huomiota asiakirjain lähettämisessä noudatettavaan tarkkuuteen.  KO oli toimittanut jutun tuomion virheellisesti päämiehelle asiamiehen sijaan, joka aiheutti informaatiokatkon ja haittaa jutun hoitamiselle tyytymättömyyden ilmoitus- ja muutoksenhakuvaiheessa.  Kirjasi Kari 15.01.2019

Kategoriassa Oikeustapauksia |

HUOMAUTUS ILMAJOEN KUNNAN LASTENSUOJELULLE

, 15.1.2019

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kiinnitti ratkaisussaan  16.05.2018 Ilmajoen kunnan lastensuojelun huomiota sosiaalihuoltolain 57 § 2 momentin nojalla siihen, että tilanteessa, jossa yhteisymmärrykseen lapsen ja asianosaisen tai muun yhteydenpitoon oikeutetun kanssa ei päästä asiakasssuunnitelmassa tai muuten sopien tulee yhteydenpidon rajoittamisesta tehdä lastensuojelulain 62 § mukainen päätös (lastensuojelu, käsittelijät Tytti Luoto/Hanna Rintamäki oli mielivaltaisesti rajoittanut yhteydenpitoa huostaanoton […]

Tags:
Kategoriassa Oikeustapauksia |

Espoon lastensuojelu rajoitti perusteettomasti yhteydenpitoa lapseen

, 29.1.2018

Helsingin hallinto-oikeus antoi huhtikuussa 2017 päätökset, joilla se kumosi Espoon kaupungin lasten erityispalvelujen päällikön ja johtavan sosiaalityöntekijän päätökset lapsen vanhempien yhteydenpidon rajoituksista huostassaolevaan lapseen.  Lastensuojelu oli tehnyt molemmat päätökset perusteettomasti.  Toisen päätöksen perusteluissa HAO muun ohella korosti sitä, että lapsen hyvinvoinnin tukemiseksi ensisijaista on vanhemman ja lapsen välisen suhteen vahvistaminen.  Kirjoittajan lisäys:  – Lastensuojelun toiminnalle […]

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Viranomaisten kirjausten on oltava täsmällisiä (Espoo)

, 20.2.2017

Apulaisoikeuskansleri(n sijainen)  antoi asiakkaani puolesta tekemäni kantelun päätöksenä 06.02.2017 moitteet Espoon kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluille  päivähoitomaksuihin liittyvien asiakirjamerkintöjen epäselvyydestä.  Merkinnät eivät täyttäneet hallintolain  9 § edellytyksiä.  Johtavana sosiaalityöntekijänä asiassa on toiminut Aila Helminen, joka antoi kanteluun selvityksen.

Kategoriassa Yritys |

KUITTAUS VELKAJÄRJESTELYSSÄ

, 3.11.2016

Itä-Suomen hovioikeus antoi päämieheni tapauksessa valituksemme johdosta keväällä 2016 päätöksen,  jossa poiketen velkajärjestelylain 13 §:n yksityisen velkojan kuittauskiellosta, on kuittaus oikeuskirjallisuuteen tukeutuen mahdollinen silloin, kun kuitattavien velan ja saatavan välillä on erityisen läheinen yhteys. Hovioikeus hyväksyi vaatimamme kuittauksen.  Kirjasi Kari Maukonen 03.11.2016.

Kategoriassa Yritys |

LASTENSUOJELUN LAITTOMUUS

, 3.11.2016

Turun Sanomat:  01.11.2016. Yhdyn allaolevaan tekstiin.  Hallinto-oikeus on myös lastensuojelun kumileimasin, siunaa laittomat päätökset uskoen kaikkeen, mitä lasun sossut päästään keksivät.  Allaolevan jutun professori on siinä asiassa väärässä, mutta kirjoittajan kanssa muuten samalla linjalla.  Kanteluviranomaisista ei myöskään apua.  Ainoa viranomainen Suomessa, missä virkamies ei tarvitse mitään todisteita toimilleen eikä kirjauksilleen. Lastensuojelun valta on ylivertainen.  Me Suomen kansa olemme sen […]

Kategoriassa Yritys |

AVUSTAJALLE MAKSETTAVA LÄHIMATKAKULUT

, 6.2.2016

Helsingin hovioikeuden päätös 19.12.2014 nro 2434:   Espoon KO (yhden tuomarin istunto KäT Outi Holmström)  hylkäsi 30.05.16 vaatimukseni matkojeni korvaamisesta Hotelli Korpilammelta käräjäoikeuteen (yli 20 km), koska oikeusapulain mukaan ei ilman erityisperusteita korvata kaukaa olevan avustajan matkoja.  Laskutin kuitenkin vain lähialueen matkakulut vastaavasti kuin yli 20 km:n matkan voi laskuttaa toimistolta käräjäoikeuteen paikallinen juristi.  Hovioikeus muutti […]

Kategoriassa Oikeustapauksia, Yritys |

KELAn menettelyvirhe – Sos turvan mh ltk poisti päätöksen

, 6.11.2015

—KELA joutui maksamaan valittajan oikeudenkäyntikulut. Hain päämieheni puolesta muutosta KELAn takaisinperintäpäätökseen asumistukiasiassa, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalta.  KELA oli ennen takaisinperintäpäätöstä tehnyt tuen lakkautuspäätöksen.  Emme antaneet suostumusta päätöksen oikaisuun asiakkaan vahingoksi.  KELA jätti valittamatta siitä ja teki sittemmin takaisinperintäpäätöksen.  Koska KELA jätti huomiotta em oikaisun vastustamisen ja siitä valittamatta, lautakunta poisti myös KELAn Helsingin toimiston/Tarja Immosen tekemän takaisinperintäpäätöksen […]

Kategoriassa Oikeustapauksia |