Ajankohtaista...

HUOMAUTUS ILMAJOEN KUNNAN LASTENSUOJELULLE

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kiinnitti ratkaisussaan  16.05.2018 Ilmajoen kunnan lastensuojelun huomiota sosiaalihuoltolain 57 § 2 momentin nojalla siihen, että tilanteessa, jossa yhteisymmärrykseen lapsen ja asianosaisen tai muun yhteydenpitoon oikeutetun kanssa ei päästä asiakasssuunnitelmassa tai muuten sopien tulee yhteydenpidon rajoittamisesta tehdä lastensuojelulain 62 § mukainen päätös (lastensuojelu, käsittelijät Tytti Luoto/Hanna Rintamäki oli mielivaltaisesti rajoittanut yhteydenpitoa huostaanoton aikana tekemättä siitä valituskelpoista päätöstä).

Samalla AVI kiinnitti heidän huomiotaan SosHL 57 § 2 mom nojalla siihen, että lastensuojelun päätöksenteossa tulee aina huomioida lastensuojelulaissa säädetyt ehdottomat määräykset päätöksenteon suhteen toimivaltaisesta ja lainmukaisesta viranhaltijasta.

Kirjoitti Kari 15.01.2019

Kategoriassa Oikeustapauksia

Tags: