Ajankohtaista

Espoon lastensuojelu rajoitti perusteettomasti yhteydenpitoa lapseen

, 29.1.2018

Helsingin hallinto-oikeus antoi huhtikuussa 2017 päätökset, joilla se kumosi Espoon kaupungin lasten erityispalvelujen päällikön ja johtavan sosiaalityöntekijän päätökset lapsen vanhempien yhteydenpidon rajoituksista huostassaolevaan lapseen.  Lastensuojelu oli tehnyt molemmat päätökset perusteettomasti.  Toisen päätöksen perusteluissa HAO muun ohella korosti sitä, että lapsen hyvinvoinnin tukemiseksi ensisijaista on vanhemman ja lapsen välisen suhteen vahvistaminen.  Kirjoittajan lisäys:  – Lastensuojelun toiminnalle […]

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Viranomaisten kirjausten on oltava täsmällisiä (Espoo)

, 20.2.2017

Apulaisoikeuskansleri(n sijainen)  antoi asiakkaani puolesta tekemäni kantelun päätöksenä 06.02.2017 moitteet Espoon kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluille  päivähoitomaksuihin liittyvien asiakirjamerkintöjen epäselvyydestä.  Merkinnät eivät täyttäneet hallintolain  9 § edellytyksiä.  Johtavana sosiaalityöntekijänä asiassa on toiminut Aila Helminen, joka antoi kanteluun selvityksen.

Kategoriassa Yritys |

KUITTAUS VELKAJÄRJESTELYSSÄ

, 3.11.2016

Itä-Suomen hovioikeus antoi päämieheni tapauksessa valituksemme johdosta keväällä 2016 päätöksen,  jossa poiketen velkajärjestelylain 13 §:n yksityisen velkojan kuittauskiellosta, on kuittaus oikeuskirjallisuuteen tukeutuen mahdollinen silloin, kun kuitattavien velan ja saatavan välillä on erityisen läheinen yhteys. Hovioikeus hyväksyi vaatimamme kuittauksen.  Kirjasi Kari Maukonen 03.11.2016.

Kategoriassa Yritys |

LASTENSUOJELUN LAITTOMUUS

, 3.11.2016

Turun Sanomat:  01.11.2016. Yhdyn allaolevaan tekstiin.  Hallinto-oikeus on myös lastensuojelun kumileimasin, siunaa laittomat päätökset uskoen kaikkeen, mitä lasun sossut päästään keksivät.  Allaolevan jutun professori on siinä asiassa väärässä, mutta kirjoittajan kanssa muuten samalla linjalla.  Kanteluviranomaisista ei myöskään apua.  Ainoa viranomainen Suomessa, missä virkamies ei tarvitse mitään todisteita toimilleen eikä kirjauksilleen. Lastensuojelun valta on ylivertainen.  Me Suomen kansa olemme sen […]

Kategoriassa Yritys |

AVUSTAJALLE MAKSETTAVA LÄHIMATKAKULUT

, 6.2.2016

Helsingin hovioikeuden päätös 19.12.2014 nro 2434:   Espoon KO (yhden tuomarin istunto KäT Outi Holmström)  hylkäsi 30.05.16 vaatimukseni matkojeni korvaamisesta Hotelli Korpilammelta käräjäoikeuteen (yli 20 km), koska oikeusapulain mukaan ei ilman erityisperusteita korvata kaukaa olevan avustajan matkoja.  Laskutin kuitenkin vain lähialueen matkakulut vastaavasti kuin yli 20 km:n matkan voi laskuttaa toimistolta käräjäoikeuteen paikallinen juristi.  Hovioikeus muutti […]

Kategoriassa Oikeustapauksia, Yritys |

KELAn menettelyvirhe – Sos turvan mh ltk poisti päätöksen

, 6.11.2015

—KELA joutui maksamaan valittajan oikeudenkäyntikulut. Hain päämieheni puolesta muutosta KELAn takaisinperintäpäätökseen asumistukiasiassa, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalta.  KELA oli ennen takaisinperintäpäätöstä tehnyt tuen lakkautuspäätöksen.  Emme antaneet suostumusta päätöksen oikaisuun asiakkaan vahingoksi.  KELA jätti valittamatta siitä ja teki sittemmin takaisinperintäpäätöksen.  Koska KELA jätti huomiotta em oikaisun vastustamisen ja siitä valittamatta, lautakunta poisti myös KELAn Helsingin toimiston/Tarja Immosen tekemän takaisinperintäpäätöksen […]

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Uusi nro Filippiineille ja varanumerona

, 11.3.2015

+639206917307 (MYÖS TEKSTIVIESTIT).  Numero on välttämätön yhteyden saamiseksi puhelimitse Filippiineillä olojeni aikana, muutenkin voi käyttää varanumerona.

Kategoriassa Yritys |

uusi sähköpostiosoite

, 9.1.2015

Olen avannut sähköpostiosoitteen  kari.maukonen@turvakoulutus.fi  johon viestitykset ennenkaikkea turvakoulutus- ja -konsultointiasioissa yms.  kari.maukonen@laki-turva.com on tarkoitettu käytettäväksi lähinnä lakiasioissa.  Kumpaakin voi toki käyttää toistensa varaosoitteina.  (kari.maukonen@saunalahti.fi tästä lähtien vain yksityisasioihin).  KM  09.01.2015

Kategoriassa Kurssit, Yritys |

Heinolan kaupunki ja koulukuljetus/sen kulut

, 17.12.2014

Lain soveltaminen: Kouvolan hallinto-oikeus 20.06.2007 kumosi Heinolan sosiaalilautakunnan päätöksen, jolla lautakunta oli hylännyt oikaisuvaatimuksen esikoululaisen koulukuljetuksista.  HAO katsoi, ettei ltk:lla ollut toimivaltaa käsitellä asiaa oikaisuvaatimuksen nojalla vaan asia kuului käsitellä valituksena osastopäällikön päätöksenä, perusopetuslain 42 § 1 momentin osalta.  Itse pääasian osalta HAO piti esikoululaista kykenevänä kulkemaan alle 5 km:n matkan kuten peruskoululaistakin.  Nyttemmin käytäntö […]

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Salon lastenvalvonta ja asiakirjain luovutusvaikeudet

, 17.12.2014

Salon lastenvalvonnan Tuula Ikonen kollegoineen syksyllä 2014 erään asiakkaani asiassa kieltäytyi luovuttamasta asiakkaani lasten asiakaskertomuksia.  Vasta, kun kantelin asiasta, hän joutui ne luovuttamaan.   Kari  17.12.2014

Kategoriassa Oikeustapauksia |