Ajankohtaista...

LASTENSUOJELUN LAITTOMUUS

Turun Sanomat:  01.11.2016.

Yhdyn allaolevaan tekstiin.  Hallinto-oikeus on myös lastensuojelun kumileimasin, siunaa laittomat päätökset uskoen kaikkeen, mitä lasun sossut päästään keksivät.  Allaolevan jutun professori on siinä asiassa väärässä, mutta kirjoittajan kanssa muuten samalla linjalla.  Kanteluviranomaisista ei myöskään apua.  Ainoa viranomainen Suomessa, missä virkamies ei tarvitse mitään todisteita toimilleen eikä kirjauksilleen. Lastensuojelun valta on ylivertainen.  Me Suomen kansa olemme sen heille erehtyneet antamaan. Nyt kärsivät lapset.   Juristien työ on muodostunut lasten suojelutyöksi myös:  nimittäin lasten suojelemiseksi lastensuojeluviranomaisia vastaan. Kansalaiset, tehkäämme jotain vuonna 2008 voimaantulleen lain ja eritoten lasun käytännön muuttamiseksi. Minä yritän ryhtyä kasailemaan esim kansalaisaloitetta.  Ne joilla on hyviä yhteyksiä poliittisiin vaikuttajiin, ottakaa minuun ja heihin yhteyttä.  Pitäkää puolenne, jos lasun toimenpiteet osuu kohdalle.   Lue Turun Sanomat 01.11.2016 (on tietysti netti täynnä muutakin asiaa koskevaa):

/static/content/pic_5_2979124_k351684_1200.jpg /static/content/pic_5_2979124_k351684_1200.jpg
Kotimaa Turun Sanomat 1.11.2016 4:50 20
Jenni Leppänen
Lastensuojeluasioita pitkään käsitelleet juristit Outi Mannonen ja Leeni Ikonen sanovat, että sosiaalityössä noudatetaan liikaa mutu-tuntumaa. Varsinkaan vanhemmat sosiaalityöntekijät eivät tunne lakia kunnolla.
– Sosiaalityöntekijän pitäisi tuntea edes lastensuojelulaki, sosiaalihuoltolaki ja hallintolaki. Nämä lait muodostavat loppuen lopuksi aika suppean alueen. Huomaan työssäni, että moni ei tunne edes osaa näistä, Ikonen sanoo.
– Meillä on tietenkin myös hyviä sosiaalityöntekijöitä, jotka noudattavat lakia. Mielestäni on myös paljon niitä, jotka eivät noudata, Mannonen toteaa.
Ikonen ja Mannonen nostavat esiin neljä asiaa lastensuojelun suurina epäkohtina.
Molemmat juristit kritisoivat vuonna 2008 voimaan tullutta lastensuojelulakia, joka heidän mukaansa vei sosiaalityöntekijän vallan huippuunsa.
He kritisoivat voimakkaasti lastensuojelutuomioistuimena toimivaa hallinto-oikeutta, jossa huostaanoton perusteluksi voivat heidän mukaansa riittää sosiaalityöntekijöiden tekemät asiakaskirjaukset.
Juristien mielestä lastensuojeluasiat pitäisi käsitellä käräjäoikeuksissa.
– Käräjäoikeudessa väitteitä esittävän tulee näyttää väitteensä toteen. Hallinto-oikeudessa todistustaakka on perheellä, ei huostaanottoa hakevalla viranomaisella, Ikonen perustelee.
Turun yliopiston sosiaalityön professori Leo Nyqvist pitää Mannosen ja Ikosen kritiikkiä sosiaalityöntekijöiden epäpätevyydestä perusteltuna.
Nyqvistin mukaan sosiaalityöntekijöillä voi olla vaikeuksia erityisesti vanhemmuuden osaamisen arvioinnissa. Nuoremmatkaan työntekijät eivät välttämättä osaa arvioida, miten vanhempien tilanne vaikuttaa lapseen. Myös asiakkaiden kohtaamisessa on puutteita.
Hallinto-oikeuden järjestelmää Nyqvist pitää toimivana.
Lue koko juttu Turun Sanomista

Kategoriassa Yritys