Ajankohtaista...

KUITTAUS VELKAJÄRJESTELYSSÄ

Itä-Suomen hovioikeus antoi päämieheni tapauksessa valituksemme johdosta keväällä 2016 päätöksen,  jossa poiketen velkajärjestelylain 13 §:n yksityisen velkojan kuittauskiellosta, on kuittaus oikeuskirjallisuuteen tukeutuen mahdollinen silloin, kun kuitattavien velan ja saatavan välillä on erityisen läheinen yhteys. Hovioikeus hyväksyi vaatimamme kuittauksen.  Kirjasi Kari Maukonen 03.11.2016.

Kategoriassa Yritys