Ajankohtaista...

Viranomaisten kirjausten on oltava täsmällisiä (Espoo)

Apulaisoikeuskansleri(n sijainen)  antoi asiakkaani puolesta tekemäni kantelun päätöksenä 06.02.2017 moitteet Espoon kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluille  päivähoitomaksuihin liittyvien asiakirjamerkintöjen epäselvyydestä.  Merkinnät eivät täyttäneet hallintolain  9 § edellytyksiä.  Johtavana sosiaalityöntekijänä asiassa on toiminut Aila Helminen, joka antoi kanteluun selvityksen.

Kategoriassa Yritys