Ajankohtaista...

KELAn menettelyvirhe – Sos turvan mh ltk poisti päätöksen

—KELA joutui maksamaan valittajan oikeudenkäyntikulut.

Hain päämieheni puolesta muutosta KELAn takaisinperintäpäätökseen asumistukiasiassa, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalta.  KELA oli ennen takaisinperintäpäätöstä tehnyt tuen lakkautuspäätöksen.  Emme antaneet suostumusta päätöksen oikaisuun asiakkaan vahingoksi.  KELA jätti valittamatta siitä ja teki sittemmin takaisinperintäpäätöksen.  Koska KELA jätti huomiotta em oikaisun vastustamisen ja siitä valittamatta, lautakunta poisti myös KELAn Helsingin toimiston/Tarja Immosen tekemän takaisinperintäpäätöksen 27.08.2014.  Lautakunta velvoitti KELAn maksamaan päämieheni oikeudenkäyntikulut.    Kirjoitettu 06.11.2015 Kari.

Kategoriassa Oikeustapauksia