Ajankohtaista

Hallinto-oikeus kumosi poliisin päätöksen ammattiajolupa-asiassa

, 7.12.2012

Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos (ylikomisario Reijo Koivula) oli kesäkuussa 2009 ajokorttiasetus 37 § nojalla  hylännyt taksinkuljettajaksi aikovan henkilön ammattiajolupahakemuksen, koska hän oli 2006 lopulla syyllistynyt törkeään rattijuopumukseen ja edellisenä vuonna liikennerikkomukseen. Poliisilaitos ei pitänyt häntä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi sopivana kuljettamaan henkilöautoa ammattimaisessa henkilöliikenteessä.  Poliisilaitos oli analogisesti soveltanut myös taksiliikennelain 7 § säännöstä.  Henkilö haki muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta […]

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Ilmajoen kunnanvaltuuston päätös kumottiin

, 30.11.2012

– Valtuuston puheenjohtaja ei antanut puheenvuoroja eräille valtuutetuille. Vaasan hallinto-oikeus antoi 23.11.2012 päätöksen, jolla se asiakkaani kanssa tekemän valituksen johdosta kumosi Ilmajoen kunnanvaltuuston päätöksen 03.10.2011,  Asia koski terveyskeskuksen hankesuunnitelmaa, kustannusarviota ym. Valituksen ja kumoamisen syyn oli, että valtuuston puheenjohtaja Terhi Pirilä-Porvari ei antanut lainmukaisia puheenvuoroja kahdelle valtuutetulle.   Ilmajoen kunta velvoitettiin maksamaan valittajan oikeudenkäyntikuluja.  

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Nurmon lastenvalvojalle huomautus lääninhallitukselta

, 26.3.2012

Länsi-Suomen lääninhallitus (nyk AVI/Länsi- ja Sisä-Suomi) kiinnitti kanteluratkaisussaan 25.04.2008 Nurmon (nyk Seinäjoen) lastenvalvojana toimineen sosiaalityöntekijän Arja Yli-Penttilän huomiota sosiaalihuollon asiakaslain edellyttämään hyvään palveluun ja asiakkaan selkeään informointiin asiakastilanteessa.  Perusturvalautakunnan henkilöstö johtoa myöten (mm sos joht Aija-Marita Näsänen) suhtautui voimakkaan ylimielisesti ja puolueellisesti päämieheni oikeusturvaan huomautukseen johtaneessa asiakastilanteessa.  Sen vuoksi LH kiinnitti samassa ratkaisussa myös Nurmon […]

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Lappeenrannan sosiaalitoimi menetteli väärin asiakirjatilauksessa

, 25.3.2012

– Sosiaalitoimen on luovutettava asiakaskertomukset molemmille vanhemmille. Lappeenrannan sosiaalitoimi ei luovuttanut lastensuojelun asiakirjoja toiselle vanhemmalle viiveettä ja ilman, että sitä ennen oli uhattu kantelulla. Sosiaalitoimi vaati toisen vanhemman suostumusta siihen. Asia aiheutti vaikeuksia vireillä olleessa prosessissa, johon asiakirjoja tarvittiin.  Ongelma on ollut aika yleinen myös eräillä muilla paikkakunnilla (mm Ilmajoki, Kristiinankaupunki, Salo, ent Nurmo joka […]

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Ilmajoen kunta hyväksyi virheellisesti pysyvän melutyön ilman ympäristölupaa

, 24.3.2012

Pysyväisluontoinen melutyö vaatii ympäristöluvan. Vaasan hallinto-oikeus päätti 21.03.2003, että Ilmajoen kunta ei olisi saanut hyväksyä melutyöilmoitusta Laskunmäen kaatopaikan melutöihin, koska melutyö ei ollut tilapäistä.  Toiminta olisi tarvinnut ympäristöluvan. Ilmajoen kunta velvoitettiin maksamaan päämiehilleni oikeudenkäyntikuluja. Kunta valitti päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta 22.03.2005 KHO pysytti HAO:n päätöksen.  (Luotu 11.04.2004, lisäys 22.03.2005, siirr uusille kotisivuille 24.03.2012/admin)

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Alahärmän valtuuston päätös kumottiin koulun lakkautusasiassa

, 23.3.2012

– Asianosaisten vaikutusmahdollisuus oli laiminlyöty. Alahärmän kunnanvaltuusto oli 20.12.2004 hyväksynyt vuoden 2005 talousarvion sekä taloussuunnitelman, jossa todettiin Ekolan koulun lakkauttaminen syksyllä 2005. Eräät oppilaiden vanhemmat valittivat Vaasan hallinto-oikeuteen. HAO kumosi 04.07.05 valtuuston päätöksen, koska kunta ei ollut antanut asianosaisille vaikutusmahdollisuutta lausua mielipiteitään ja tulla kuulluiksi ennen päätöstä.  Päätös oli siis syntynyt virheellisessä järjestyksessä.  Kunta joutui […]

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Oikeusturvaa sähköpostin käyttäjälle: KKO:n päätös tietokonevirusten vaikutuksesta määräaikaan

, 22.3.2012

Kauhajoen (nyk Etelä-Pohjanmaan) käräjäoikeus päätti syksyllä 2003 hylätä päämieheni asiassa tyytymättömyyden ilmoituksen ”määräajan jälkeen tehtynä”. Ilmoitus oli tehty sähköpostein. Ilmoituksen tekijälle tuli tieto siitä, ettei ilmoitus mennyt perille, vasta tyytymättömyyden ilmoituksen määräajan jälkeen. Käräjäoikeus ei kuitenkaan hyväksynyt perustelua. Vaasan hovioikeus pysytti marraskuussa 2003 KO:n päätöksen. Sitten kun HO oli hylännyt ko kantelun, se jätti tutkimatta […]

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Hallinto-oikeus palautti asian Haapajärven perusturvalautakuntaan

, 22.3.2012

Päätöksellään 28.05.2008 Oulun hallinto-oikeus palautti asiakkaitteni puolesta tekemäni valituksen johdosta sosiaalitoimen asiakasmaksua koskevan asian Haapajärven perusturvalautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi, koska kyseinen lautakunta ei ollut vanhuksen palvelu- ja tukiasumismaksua käsitellessään ottanut perusteluissa tarkemmin selostettuja seikkoja huomioon.  Oikaisuvaatimusprosessin aikana kaupungin perusturvajohtaja Heleena Talala suhtautui varsin ylimielisesti asianosaisten kritiikkiin selvästä virheestä. Perusturvalautakunnan ei HAO:n mielestä olisi tullut hylätä em […]

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Hovioikeuden tuomari rikkoi perustuslakia

, 21.3.2012

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu: Vaasan hovioikeuden tuomari Kari-Matti Kauppilalle (valmisteleva jäsen) ja kahdelle muulle toi kantansa julki eduskunnan apulaisoikeusasiamies ratkaisussaan vuonna 2009 perustuslain säännösten (21§) vastaisuudesta, yhtyen hovioikeuden johdon antamaan lausuntoon. Hovioikeus oli ratkaissut valittajan valituksen ennen kuin valitusaika oli päättynyt.  Virkasyytettä ei apulaisoikeusasiamies nostanut vaatimuksesta huolimatta. Luotu 12.11.2010, siirretty uudelle kotisivulle 21.03.2012. Päivitetty 19.12.2012.

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Käräjätuomarin moitittava käytös

, 21.3.2012

Seinäjoen (nykyisin Etelä-Pohjanmaan) käräjäoikeuden käräjätuomari Jari Rönkön käytökseen kiinnitti huomiota apulaisoikeuskansleri joulukuussa 2008. Apulaisoikeuskansleri totesi kantelun johdosta, ettei Rönkön käytös käräjätuomarina ollut sopivaa eräässä sähköpostiviestissä. Toiminta oli moitittavaa myös siinä, että eräässä jutussa Rönkkö oli pääkäsittelyssä kutsunut istuntosaliin vain toisen asianosaisen antamaan lisätietoja.  Luotu 18.10.2010, siirretty uudelle kotisivulle 21.03.2012, päivitetty 07.12.2012.

Kategoriassa Oikeustapauksia |