Ajankohtaista...

Käräjätuomarin moitittava käytös

Seinäjoen (nykyisin Etelä-Pohjanmaan) käräjäoikeuden käräjätuomari Jari Rönkön käytökseen kiinnitti huomiota apulaisoikeuskansleri joulukuussa 2008. Apulaisoikeuskansleri totesi kantelun johdosta, ettei Rönkön käytös käräjätuomarina ollut sopivaa eräässä sähköpostiviestissä. Toiminta oli moitittavaa myös siinä, että eräässä jutussa Rönkkö oli pääkäsittelyssä kutsunut istuntosaliin vain toisen asianosaisen antamaan lisätietoja.  Luotu 18.10.2010, siirretty uudelle kotisivulle 21.03.2012, päivitetty 07.12.2012.

Kategoriassa Oikeustapauksia