Ajankohtaista...

Hovioikeuden tuomari rikkoi perustuslakia

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu:

Vaasan hovioikeuden tuomari Kari-Matti Kauppilalle (valmisteleva jäsen) ja kahdelle muulle toi kantansa julki eduskunnan apulaisoikeusasiamies ratkaisussaan vuonna 2009 perustuslain säännösten (21§) vastaisuudesta, yhtyen hovioikeuden johdon antamaan lausuntoon. Hovioikeus oli ratkaissut valittajan valituksen ennen kuin valitusaika oli päättynyt.  Virkasyytettä ei apulaisoikeusasiamies nostanut vaatimuksesta huolimatta. Luotu 12.11.2010, siirretty uudelle kotisivulle 21.03.2012. Päivitetty 19.12.2012.

Kategoriassa Oikeustapauksia