Ajankohtaista...

Nurmon lastenvalvojalle huomautus lääninhallitukselta

Länsi-Suomen lääninhallitus (nyk AVI/Länsi- ja Sisä-Suomi) kiinnitti kanteluratkaisussaan 25.04.2008 Nurmon (nyk Seinäjoen) lastenvalvojana toimineen sosiaalityöntekijän Arja Yli-Penttilän huomiota sosiaalihuollon asiakaslain edellyttämään hyvään palveluun ja asiakkaan selkeään informointiin asiakastilanteessa.  Perusturvalautakunnan henkilöstö johtoa myöten (mm sos joht Aija-Marita Näsänen) suhtautui voimakkaan ylimielisesti ja puolueellisesti päämieheni oikeusturvaan huomautukseen johtaneessa asiakastilanteessa.  Sen vuoksi LH kiinnitti samassa ratkaisussa myös Nurmon perusturvalautakunnan huomiota sosiaalityölle asetettavan objektiivisuuden vaatimuksen toteutumisen varmistamiseen sosiaalityöntekijöiden työjärjestelyissä siten, että asiakkaan luottamus toiminnan puolueettomuuteen olisi mahdollisimman hyvin turvattu. (luotu 21.05.2008, siirr uusille kotisiv ja päivitetty 26.03.12/km)

 

Kategoriassa Oikeustapauksia