Ajankohtaista...

Hallinto-oikeus palautti asian Haapajärven perusturvalautakuntaan

Päätöksellään 28.05.2008 Oulun hallinto-oikeus palautti asiakkaitteni puolesta tekemäni valituksen johdosta sosiaalitoimen asiakasmaksua koskevan asian Haapajärven perusturvalautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi, koska kyseinen lautakunta ei ollut vanhuksen palvelu- ja tukiasumismaksua käsitellessään ottanut perusteluissa tarkemmin selostettuja seikkoja huomioon.  Oikaisuvaatimusprosessin aikana kaupungin perusturvajohtaja Heleena Talala suhtautui varsin ylimielisesti asianosaisten kritiikkiin selvästä virheestä. Perusturvalautakunnan ei HAO:n mielestä olisi tullut hylätä em vanhuksen omaisten tekemää oikaisuvaatimusta mainitsemillaan perusteilla.  Haapajärven kaupunki joutui maksamaan oikeudenkäyntikuluja valittajille.  (luotu/admin 29.05.2008, siirretty uusille kotisivuille 22.03.2012).

Kategoriassa Oikeustapauksia