Ajankohtaista...

Heinolan kaupunki ja koulukuljetus/sen kulut

Lain soveltaminen: Kouvolan hallinto-oikeus 20.06.2007 kumosi Heinolan sosiaalilautakunnan päätöksen, jolla lautakunta oli hylännyt oikaisuvaatimuksen esikoululaisen koulukuljetuksista.  HAO katsoi, ettei ltk:lla ollut toimivaltaa käsitellä asiaa oikaisuvaatimuksen nojalla vaan asia kuului käsitellä valituksena osastopäällikön päätöksenä, perusopetuslain 42 § 1 momentin osalta.  Itse pääasian osalta HAO piti esikoululaista kykenevänä kulkemaan alle 5 km:n matkan kuten peruskoululaistakin.  Nyttemmin käytäntö on muuttunut enemmän lapsen etua turvaavaksi monessa kunnassa.

Kategoriassa Oikeustapauksia