Ajankohtaista...

LYHYITÄ POIMINTOJA VUOSIEN VARRELTA

Muistio avattu 30.01.2014.  Lyhyitä sekalaisia poimintoja eri asiakkaiden jutuista muistinvaraisesti ja dokumentein:

-Yritysasiakkaani asiakkaalta saatuihin suorituksiin sisältynyt arvonlisäveron osuus katsottiin ulosottokelpoiseksi;  siis alv:n ”korvamerkityllä” asemalla ei ollut merkitystä.  KO/HO.  KKO ei valituslupaa.

-Seinäjoen sosiaalivirasto ei huomioinut asiakkaani toimeentulotukipäätöksessä ulosottoon maksettavaa joka kuukausittaista suoritusta.  Vaasan HAO velvoitti kaupungin maksamaan toimeentulotuen täydennyksen jälkikäteen.

Kategoriassa Oikeustapauksia