Ajankohtaista...

Ilmajoen lastenvalvojalle moitteet apulaisoikeuskanslerilta

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen totesi erään asiakkaani puolesta vireillepanemani kantelun päätöksessään 12.03.2012 silloisen lastenvalvojan (nyk vt sosiaalijohtaja) Tytti Luodon menetelleen hyvän hallinnon ja julkisuuslain säännösten vastaisesti. Luoto viivytteli tahallaan sosiaalitoimen asiakaskertomusten lähettämistä yli 3 kk.  Apulaisoikeuskansleri Puumalainen kiinnitti siten Luodon lisäksi myös Ilmajoen kunnan sosiaalitoimen huomiota hallintolain ja julkisuuslain menettelysäännösten noudattamiseen. Päätöksessään apulaisoikeuskansleri totesi myös tuolloisen sosiaalijohtaja Jouni Kalliomäen menettelyn hyvän hallinnon ja julkisuuslain säännösten vastaiseksi, koska Kalliomäki oli lausunnossaan oikeuskanslerinvirastolle hyväksynyt alaisensa Luodon menettelyn.

Kategoriassa Oikeustapauksia