Ajankohtaista...

Palkkioni

Tavanomaiset tuntipalkkioni ovat seuraavat, ellei toisin ole sovittu (päivitetty vuonna 2015 käytettäviksi):

-Asianajotyö käräjäoikeudessa 220 e + alv, HO:ssa 240 e + alv, KKO:ssa 260 e + alv.

-Asianajotyö hallinto-oikeudessa 240 e + alv, KHO:ssa 260 e + alv.

-Muissa oikeuksissa 220 e + alv.

-Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimessa 280 e + alv.

-Prosessin ulkopuolinen työ (kantelut, kirjelmät hallintoviranomaisille yms, asiakirjojen laatimiset kuten testamentit, kauppakirjat,  asianosaisten välinen muu kuin tuomioistuinsovittelu yms) 200 e + alv.

-Suoranaiset kulut toteutuneen mukaan.

Alennuksia voin harkintani mukaan  myöntää vakituiselle asiakkaalle, erikseen sovitun kokonaispalkkion muodossa tietystä toimenpiteestä, käteisalennuksen muodossa. Suoranaisiin kuluihin ei alennuksia. Alennuksista ilmoitan erikseen.

Korotukset: asiakkaan itse nimenomaisesti pyytämästä ilta-, yö-, lauantai-, sunnuntai-, juhlapyhätyöstä. Ilta 20 %. Yö 30 %. Lau-pvä 40 %. Lau-ilta 50 %. Lau-yö 60 %. Su-pvä 70 %, Su-ilta 80 %, Su-yö 100 %.

Julkisen oikeusavun palkkiot ovat lain säätämät (2014 alusta se on 110 e + alv 24 %). Omavastuu peritään saman tuntitaksan mukaan.  Pääsääntöisesti oikeusapu ei kata esitutkintaa eikä muita prosessin ulkopuolisia tehtäviä. Poikkeuksia on.

Normaalipalkkion perimisessä ei ole merkitystä sillä, onko sen maksamisesta erikseen sovittu vai ei toimeksiannon yhteydessä. Vain normaalipalkkioista poikkeamisesta on sovittava tai minun ilmoitettava.   Opetustehtävissä kurssin hinnasta ilmoitetaan aina erikseen. Yleensä on kysymyksessä kurssikohtainen eikä tuntitaksa.  Oppilaitoksissa luennoitaessa sovitaan palkasta tai palkkiosta oppilaitoksen kanssa.

Toimituskirjat yms lunastettava pääsääntöisesti asiakkaan. Jos asiamies joutuu ne lunastamaan, hän laskuttaa niistä päämiestään.

Lakimiehellä on oikeus aina periä kohtuullinen ennakko itse maksavilta asiakkailta, samoin vakuutuksen korvatessa sen omavastuuosuudesta.  Laskutus tapahtuu työvaiheittain ja laskuttajalla on oikeus keskeyttää työ, mikäli työvaiheen laskua ei makseta ajoissa.  Vakuutusyhtiöltä laskutettaessa noudatetaan vakuutusehtoja.  Tuntipalkkio on yllämainittujen taksojen mukainen.  Vakuutus yleensä maksaa vain prosessikulut, ei esim esitutkintaa tai kanteluita tai muihin kuin oikeusistuimiin valittamisia.  Lukuisia rajoituksia on myös asiakohtaisesti (esim avioerot ja niihin liittyvät ositukset).

Vain erikseen asiakkaan tai minun pyytäessä on tehtävä kirjallinen toimeksiantosopimus, myös palkkion ja maksuehtojen osalta.  Toimeksiantosopimusta koskeva vaatimus on sen esittäjän osoitettava.

Päivittänyt Kari  17.12.2014

 

Kategoriassa Yritys