Ajankohtaista...

Lakimiehen eettiset ohjeet

Noudatan toiminnassani Lakimiesliiton julkaisemia eettisiä ohjeita (alempana ja linkki www.lakimiesliitto.fi/muut julkaisut).  Vaikka en kuulu asianajajaliittoon, noudatan kuitenkin myös soveltuvin osin asianajajaliiton jäsenilleen antamia ohjeita.  Varatuomarin arvon edellyttämä tuomarinvala velvoittaa myös oikeuteen ja totuuteen, kuten myös kuluttajansuojalain ja rikoslain ym säännökset.  Niinikään noudatan jo nyt siirtymäaikana 2013 alusta voimaantulleen uuden, luvan saaneista oikeusavustajista annetun lain säätämiä lakimiehen velvoitteita.

Eettiset ohjeet:

1.Lakimiehen on toimittava oikeudenmukaisesti ja tavoiteltava oikeudenmukaista lopputulosta.

2.Lakimiehen on toiminnassaan ja käyttäytymisessään oltava tehtävänsä vaatiman luottamuksen arvoinen. Hän ei saa antaa omien taloudellisten etujensa tai muiden henkilökohtaisten vaikuttimiensa haitata tehtävän tunnollista hoitamista.

3.Lakimiehen on hoidettava  hänelle uskotut tehtävät ammattitaitoisesti, huolellisesti ja viivyttelemättä.

4.Lakimiehen on pysyttävä totuudessa.

5.Lakimiehen on toiminnassaan oltava riippumaton ulkopuolisista vaikutteista, jotka saattavat haitata tehtävän asianmukaista  hoitamista tai oikeudenmukaisen lopputuloksen saavuttamista.

6.Lakimiehen on työssään käyttäydyttävä asiallisesti ja toimittava tasapuolisesti.  Kollegiaalisuus ei saa vaikuttaa asiaan.

7.Lakimies ei saa oikeudettomasti ilmaista, mitä hän tehtävää suorittaessaan on saanut tietoonsa.

8.Lakimies ei saa antaa asianosaisen rodun, sukupuolen, uskonnon, yhteiskunnallisen aseman, poliittisen  näkemyksen tai muunkaan vastaavan seikan vaikuttaa tehtävänsä hoitamiseen.

9.Lakimies ei saa käyttää väärin toisen ymmärtämättömyyttä tai tietämättömyyttä lain sisällöstä. Hänen on tarvittaessa kehotettava tätä käyttämään asiantuntevaa apua.

10.Lakimiehen on tehtävää hoitaessaan pyrittävä mahdollisuuksien mukaan asiassa sovinnolliseen ratkaisuun.

11.Lakimiehen on jatkuvasti kehitettävä ammattitaitoaan sekä pyrittävä kehittämään yhteiskuntaa oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

12.Lakimies ei saa toiminnallaan vahingoittaa lakimieskunnan yleistä arvostusta.

Luotu 22.12.2012, päivitetty 19.12.2013.

 

Kategoriassa Yritys