Ajankohtaista

Hovioikeuden tuomari rikkoi perustuslakia

, 21.3.2012

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu: Vaasan hovioikeuden tuomari Kari-Matti Kauppilalle (valmisteleva jäsen) ja kahdelle muulle toi kantansa julki eduskunnan apulaisoikeusasiamies ratkaisussaan vuonna 2009 perustuslain säännösten (21§) vastaisuudesta, yhtyen hovioikeuden johdon antamaan lausuntoon. Hovioikeus oli ratkaissut valittajan valituksen ennen kuin valitusaika oli päättynyt.  Virkasyytettä ei apulaisoikeusasiamies nostanut vaatimuksesta huolimatta. Luotu 12.11.2010, siirretty uudelle kotisivulle 21.03.2012. Päivitetty 19.12.2012.

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Käräjätuomarin moitittava käytös

, 21.3.2012

Seinäjoen (nykyisin Etelä-Pohjanmaan) käräjäoikeuden käräjätuomari Jari Rönkön käytökseen kiinnitti huomiota apulaisoikeuskansleri joulukuussa 2008. Apulaisoikeuskansleri totesi kantelun johdosta, ettei Rönkön käytös käräjätuomarina ollut sopivaa eräässä sähköpostiviestissä. Toiminta oli moitittavaa myös siinä, että eräässä jutussa Rönkkö oli pääkäsittelyssä kutsunut istuntosaliin vain toisen asianosaisen antamaan lisätietoja.  Luotu 18.10.2010, siirretty uudelle kotisivulle 21.03.2012, päivitetty 07.12.2012.

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Palkkioni

, 21.3.2012

Tavanomaiset tuntipalkkioni ovat seuraavat, ellei toisin ole sovittu (päivitetty vuonna 2015 käytettäviksi): -Asianajotyö käräjäoikeudessa 220 e + alv, HO:ssa 240 e + alv, KKO:ssa 260 e + alv. -Asianajotyö hallinto-oikeudessa 240 e + alv, KHO:ssa 260 e + alv. -Muissa oikeuksissa 220 e + alv. -Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimessa 280 e + alv. -Prosessin ulkopuolinen työ (kantelut, […]

Kategoriassa Yritys |

Ilmajoen lastenvalvojalle moitteet apulaisoikeuskanslerilta

, 20.3.2012

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen totesi erään asiakkaani puolesta vireillepanemani kantelun päätöksessään 12.03.2012 silloisen lastenvalvojan (nyk vt sosiaalijohtaja) Tytti Luodon menetelleen hyvän hallinnon ja julkisuuslain säännösten vastaisesti. Luoto viivytteli tahallaan sosiaalitoimen asiakaskertomusten lähettämistä yli 3 kk.  Apulaisoikeuskansleri Puumalainen kiinnitti siten Luodon lisäksi myös Ilmajoen kunnan sosiaalitoimen huomiota hallintolain ja julkisuuslain menettelysäännösten noudattamiseen. Päätöksessään apulaisoikeuskansleri totesi myös tuolloisen […]

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Uudet sivut

, 23.4.2011

Tämän Karin uuden sivuston ensimmäinen versio on valmis. Sivuille tulee vielä englannin- ja ruotsinkielinen infosivu ja ehkä muitakin sivuja. Ajankohtaista-sivulle tulee tietoa ja muiden sivujen sisältö täydentyy.

Kategoriassa Sivusto |