Ajankohtaista

Sovittelutoimisto aiheutti turhan oikeudenkäynnin

, 29.3.2013

Pirkanmaan sovittelutoimiston vastuuhenkilö Taru Herranen teki tammikuussa 2013 päätöksen SYYTTÄJÄNVIRASTON TEKEMÄSTÄ SOVITTELUALOITTEESTA, ettei sovittelua käynnistetä keväällä 2011 tapahtuneessa perheriitaan liittyneessä vähäisessä rikosepäilyssä.  Asiaa käsitteli sovittelutoimistossa myös Anna Helimo. Asianomistajana jutussa oli naishenkilö ja epäiltynä mies.  Perusteluna oli käytetty epämääräistä ilmaisua, ”ettei sovittelu ole tarkoituksenmukainen”.  Epäilty oli suostunut sovitteluun ja asianomistajalla ei ollut vaatimuksia, ei edes […]

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Jorma Kalske VKSV:sta vanhennutti kantelun

, 30.12.2012

Lappeenrannan sosiaalityöntekijät olivat kuunnelleet salaa asiakkaani puhelua lapsensa äidin kanssa siten, että ko äiti toimitti heille nauhoittamansa puhelun. Teimme asiasta rikosilmoituksen. Poliisi ei vienyt asiaa syyttäjälle.  Vaadimme syytettä paikalliselta syyttäjältä. Hän ei syyttänyt. Kävi mm ilmi, että hänen vaimonsa työskenteli sosiaalitoimen piirissä. Kantelimme asiasta valtakunnansyyttäjän virastoon.  Asiaa käsittelivät ylitarkastaja Johanna Hervonen ja apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske. […]

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Lakimiehen eettiset ohjeet

, 22.12.2012

Noudatan toiminnassani Lakimiesliiton julkaisemia eettisiä ohjeita (alempana ja linkki www.lakimiesliitto.fi/muut julkaisut).  Vaikka en kuulu asianajajaliittoon, noudatan kuitenkin myös soveltuvin osin asianajajaliiton jäsenilleen antamia ohjeita.  Varatuomarin arvon edellyttämä tuomarinvala velvoittaa myös oikeuteen ja totuuteen, kuten myös kuluttajansuojalain ja rikoslain ym säännökset.  Niinikään noudatan jo nyt siirtymäaikana 2013 alusta voimaantulleen uuden, luvan saaneista oikeusavustajista annetun lain säätämiä […]

Kategoriassa Yritys |

Hallinto-oikeus kumosi poliisin päätöksen ammattiajolupa-asiassa

, 7.12.2012

Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos (ylikomisario Reijo Koivula) oli kesäkuussa 2009 ajokorttiasetus 37 § nojalla  hylännyt taksinkuljettajaksi aikovan henkilön ammattiajolupahakemuksen, koska hän oli 2006 lopulla syyllistynyt törkeään rattijuopumukseen ja edellisenä vuonna liikennerikkomukseen. Poliisilaitos ei pitänyt häntä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi sopivana kuljettamaan henkilöautoa ammattimaisessa henkilöliikenteessä.  Poliisilaitos oli analogisesti soveltanut myös taksiliikennelain 7 § säännöstä.  Henkilö haki muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta […]

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Ilmajoen kunnanvaltuuston päätös kumottiin

, 30.11.2012

– Valtuuston puheenjohtaja ei antanut puheenvuoroja eräille valtuutetuille. Vaasan hallinto-oikeus antoi 23.11.2012 päätöksen, jolla se asiakkaani kanssa tekemän valituksen johdosta kumosi Ilmajoen kunnanvaltuuston päätöksen 03.10.2011,  Asia koski terveyskeskuksen hankesuunnitelmaa, kustannusarviota ym. Valituksen ja kumoamisen syyn oli, että valtuuston puheenjohtaja Terhi Pirilä-Porvari ei antanut lainmukaisia puheenvuoroja kahdelle valtuutetulle.   Ilmajoen kunta velvoitettiin maksamaan valittajan oikeudenkäyntikuluja.  

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Nurmon lastenvalvojalle huomautus lääninhallitukselta

, 26.3.2012

Länsi-Suomen lääninhallitus (nyk AVI/Länsi- ja Sisä-Suomi) kiinnitti kanteluratkaisussaan 25.04.2008 Nurmon (nyk Seinäjoen) lastenvalvojana toimineen sosiaalityöntekijän Arja Yli-Penttilän huomiota sosiaalihuollon asiakaslain edellyttämään hyvään palveluun ja asiakkaan selkeään informointiin asiakastilanteessa.  Perusturvalautakunnan henkilöstö johtoa myöten (mm sos joht Aija-Marita Näsänen) suhtautui voimakkaan ylimielisesti ja puolueellisesti päämieheni oikeusturvaan huomautukseen johtaneessa asiakastilanteessa.  Sen vuoksi LH kiinnitti samassa ratkaisussa myös Nurmon […]

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Lappeenrannan sosiaalitoimi menetteli väärin asiakirjatilauksessa

, 25.3.2012

– Sosiaalitoimen on luovutettava asiakaskertomukset molemmille vanhemmille. Lappeenrannan sosiaalitoimi ei luovuttanut lastensuojelun asiakirjoja toiselle vanhemmalle viiveettä ja ilman, että sitä ennen oli uhattu kantelulla. Sosiaalitoimi vaati toisen vanhemman suostumusta siihen. Asia aiheutti vaikeuksia vireillä olleessa prosessissa, johon asiakirjoja tarvittiin.  Ongelma on ollut aika yleinen myös eräillä muilla paikkakunnilla (mm Ilmajoki, Kristiinankaupunki, Salo, ent Nurmo joka […]

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Ilmajoen kunta hyväksyi virheellisesti pysyvän melutyön ilman ympäristölupaa

, 24.3.2012

Pysyväisluontoinen melutyö vaatii ympäristöluvan. Vaasan hallinto-oikeus päätti 21.03.2003, että Ilmajoen kunta ei olisi saanut hyväksyä melutyöilmoitusta Laskunmäen kaatopaikan melutöihin, koska melutyö ei ollut tilapäistä.  Toiminta olisi tarvinnut ympäristöluvan. Ilmajoen kunta velvoitettiin maksamaan päämiehilleni oikeudenkäyntikuluja. Kunta valitti päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta 22.03.2005 KHO pysytti HAO:n päätöksen.  (Luotu 11.04.2004, lisäys 22.03.2005, siirr uusille kotisivuille 24.03.2012/admin)

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Alahärmän valtuuston päätös kumottiin koulun lakkautusasiassa

, 23.3.2012

– Asianosaisten vaikutusmahdollisuus oli laiminlyöty. Alahärmän kunnanvaltuusto oli 20.12.2004 hyväksynyt vuoden 2005 talousarvion sekä taloussuunnitelman, jossa todettiin Ekolan koulun lakkauttaminen syksyllä 2005. Eräät oppilaiden vanhemmat valittivat Vaasan hallinto-oikeuteen. HAO kumosi 04.07.05 valtuuston päätöksen, koska kunta ei ollut antanut asianosaisille vaikutusmahdollisuutta lausua mielipiteitään ja tulla kuulluiksi ennen päätöstä.  Päätös oli siis syntynyt virheellisessä järjestyksessä.  Kunta joutui […]

Kategoriassa Oikeustapauksia |

Oikeusturvaa sähköpostin käyttäjälle: KKO:n päätös tietokonevirusten vaikutuksesta määräaikaan

, 22.3.2012

Kauhajoen (nyk Etelä-Pohjanmaan) käräjäoikeus päätti syksyllä 2003 hylätä päämieheni asiassa tyytymättömyyden ilmoituksen ”määräajan jälkeen tehtynä”. Ilmoitus oli tehty sähköpostein. Ilmoituksen tekijälle tuli tieto siitä, ettei ilmoitus mennyt perille, vasta tyytymättömyyden ilmoituksen määräajan jälkeen. Käräjäoikeus ei kuitenkaan hyväksynyt perustelua. Vaasan hovioikeus pysytti marraskuussa 2003 KO:n päätöksen. Sitten kun HO oli hylännyt ko kantelun, se jätti tutkimatta […]

Kategoriassa Oikeustapauksia |